Keukentafel workshop

Een keukentafel workshop is een inhoudelijke, interactieve en leerzame workshop.

Met een klein groepje ouders samen om de keukentafel een gezamelijk een onderwerp of thema uitdiepen. Interactieve workshop, met leuke praktische opdrachten en herkenbare situaties. Laagdrempelige manier om te leren van en met elkaar, met voldoende aandacht van de pedagoog.

Samen met een klein groepje (max. 7/8 ouders) ervaringen en ideeën uitwisselen onder begeleiding van pedagoog Simone Spanjaard. Genoeg ruimte voor individuele vragen en verdieping. Inzichten en tools om het nog gezelliger en gemakkelijker te maken thuis.


alle onderwerpen kunnen ter tafel komen

veel ruimte voor inbreng vanuit de groep en theorie

jouw keukentafel / mijn keukentafel / kinderdagverblijf / klaslokaal of kroeg

     1,5 a 2 uur

   7 tot 8 deelnemers

afhankelijk van de opzet, duur en locatie (richtprijs 25,00 pp)