Aansluiten bij de ontwikkeling van je kind

Je wilt als ouders natuurlijk het beste voor je kind, maar soms weet je even niet wat dat is. Volgens de theorie moet je aansluiten bij de ontwikkeling van je kind, maar wat houdt dat nou precies in? Wat moet je dan doen als ouder?

Iedere leeftijdsfase vergt een andere aanpak van ouders. Wat is normaal in de verschillende ontwikkelingsfases en waar heeft een kind behoefte aan? Hoe kun je als ouders het beste op je kind reageren? Wat heeft je kind nodig om te kunnen groeien? Wat heb jij nodig om een goede ouder voor je kind te zijn?


    andere kijk op het gedrag van je kind   

    inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases, theorie en overleg

      kinderdagverblijf / klaslokaal of kroeg

     1,5 à 2 uur

    8 tot 50 deelnemers

      in overleg, afhankelijk van de opzet, tijdsduur en locatie