Wegens verbouwing is Opvoedinzicht tot nader order gesloten.
Ervaring

Sinds 2007 werk ik als orthopedagoog met veel plezier met ouders die vragen hebben over opvoeden. Al meer dan 2000 ouders hebben mij in de afgelopen jaren gevraagd of ik met hen mee wil denken. Vaak komen ouders weer terug met een andere vraag of voor een ander kind.

Als mens ben ik positief ingesteld, deze energie neem ik mee. De inhoud is gedegen en wetenschappelijk onderbouwd, de toon is fris en praktisch.

Sinds 2006 ben ik zelf moeder en onze kinderen zijn de allergrootste schatten. Niks menselijks is me vreemd, ook ik ben wel eens moe of mopper om niks.

Opleidingen

Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ik Orthopedagogiek. In 2001 behaalde ik mijn bul. Daarna volgden nog verschillende verdiepende opleidingen en specialiseerde ik mij in gezinssystemen en opvoedondersteuning. Voor een uitgebreider CV zie LinkedIn.

Passie

We willen het beste voor onze kinderen, maar soms zie je even niet wat dat is. Veel pedagogen werken direct met kinderen. Ik werk juist samen met de ouders voor de kinderen.

Als ouder ken je je eigen kind het beste en weet je wat bij jullie past. Soms zie je niet wat je eigen kind nodig heeft of bedoelt met zijn gedrag, gewoon omdat je er te dicht bovenop staat. Door als professional te luisteren en echt aan te sluiten bij de ouder, kun je opvoedinzichten en pratische tips geven die passend zijn.

Groeien als een plant

Ik hou ontzettend veel van planten (mijn praktijkruimte staat er vol mee). Ik geniet ervan om te kijken hoe ze groeien; hoe een nieuw blad zich ontvouwt en ben steeds weer verwonderd als een stekje wortels krijgt om vervolgens zijn eigen leven te gaan leiden. Eigenlijk net zo iets als opvoeden, maar dan zonder moeite….

We doen als ouders allemaal zo ontzettend ons best. Door juist eens met andere ogen naar je kind te kijken en aandacht te hebben voor verbinding, ontstaat er weer meer ruimte voor groei.